Stowarzyszenie

Strona główna » Stowarzyszenie
Stowarzyszenie

Stowarzyszenie “Nasze Finanse” powołane zostało w dniu 19.10.2013 r. przy Regionalnej SKOK im. Św. Brata Alberta w Szczytnie w celu:

  • krzewienia wśród Naszych Członków idei samopomocy finansowej,
  • rozpowszechniania wiedzy o współczesnych narzędziach finansowych i możliwościach korzystania z nich,
  • podnoszenia wiedzy o sposobach oszczędzania i efektywnego zarządzania finansami,
  • kształtowania umiejętności efektywnego zarządzania finansami,
  • zabiegania o podnoszenie wiedzy na temat nowoczesnych i bezpiecznych metod oszczędzania, oraz wspomagania rozwoju gospodarczego regionu.

Stowarzyszenie wspiera swoich członków poprzez:

  • poznanie ich potrzeb i problemów finansowych,
  • poradnictwo w zakresie planowania, finansowania wydatków i oszczędzania,
  • kierowanie postulatów do organów administracji publicznej i władz oraz współpracę z tymi organami i innymi instytucjami i podmiotami,
  • organizowanie spotkań, na których poruszane są tematy realnego umacniania więzi, zasad funkcjonowania SKOK, respektowania podstawowych norm i wartości związanych z działalnością Kasy.

Członkiem stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która w Oddziałach Kasy złożyła pisemną deklarację o przystąpieniu do Stowarzyszenia i opłaciła składkę członkowską, wynoszącą 1zł rocznie.

Regulamin stowarzyszenia
Nasz patron – Św. Brat Albert (Albert Chmielewski)
Harmonogram spotkań Stowarzyszenia Nasze Finanse na rok 2020

Nasza oferta
Pożyczki
Info SKOK Szczytno
Informacje
Partnerzy