Kariera

Strona główna » Kariera
Kariera

Regionalna SKOK im. Św. Brata Alberta poszukuje pracownika na stanowisko Inspektora ds. Sprzedaży w oddziale w Olsztynie

Wymagania: wykształcenie minimum średnie, umiejętność budowania i podtrzymywania długotrwałych relacji z klientami, komunikatywność, samodzielność, odpowiedzialność

Oferujemy: umowę o pracę, atrakcyjny system motywacyjny, kompleksowe szkolenie przygotowujące do pracy

Prosimy o umieszczenie w CV klauzuli zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych w procesach rekrutacji, możecie Państwo w tym zakresie skorzystać z poniższej klauzuli:

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przez mnie dokumentach aplikacyjnych przez Regionalną Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo – Kredytową im. Św. Brata Alberta z siedzibą w Szczytnie w celu realizacji procesów rekrutacji.”

Jeżeli chcecie Państwo abyśmy rozpatrywali Państwa kandydaturę także w przyszłych procesach rekrutacji prosimy o wyrażenie zgody w tym zakresie, poprzez dodanie dodatkowego oświadczenia o podanej poniżej treści:

“Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przez mnie dokumentach aplikacyjnych przez Regionalną Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo – Kredytową im. Św. Brata Alberta z siedzibą w Szczytnie w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych”.

CV prosimy przesyłać na adres e-mail: info@skokalberta.pl

Regionalna Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa im. Św. Brata Alberta uprzejmie informuje, iż zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) przetwarza dane osobowe osób (kandydatów do pracy), które przesłały dokumenty aplikacyjne związane z ofertą zatrudnienia. W związku z powyższym Regionalna SKOK im. Św. Brata Alberta uprzejmie informuje, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych wpisanych do rejestru „kandydatów do pracy” jest Regionalna Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa im. Św. Brata Alberta z siedzibą w Szczytnie, przy ul. Polskiej 35/1;

2) Regionalna SKOK im. Św. Brata Alberta wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym kontakt jest możliwy pod numerem telefonu (0-89)624-20-20 lub adresem e-mail:info@skokalberta.pl;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udziału w niniejszym procesie rekrutacyjnym oraz – w przypadku wyrażenia na to zgody – dalszych procesach rekrutacyjnych;

4) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym, a w przypadku wyrażenia na to zgody również dalszych procesach rekrutacyjnych.;

5) Przetwarzanie podanych przez Panią / Pana danych osobowych w toku obecnej rekrutacji odbywa się w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Przetwarzanie danych osobowych w dalszych procesach rekrutacyjnych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Dane będą mogły być również przetwarzane niezależnie od wyrażonej zgody w związku z dochodzeniem / obroną roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

6) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż przez czas trwania procesu rekrutacji tj. nie dłużej niż 6 miesięcy od dostarczenia dokumentów aplikacyjnych. W razie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych również w dalszych procesach rekrutacyjnych Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane w tym celu przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące od dostarczenia dokumentów aplikacyjnych;

7) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofniecie zgody nie ma wpływu na zgodność́ z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 

Nasza oferta
Pożyczki
Info SKOK Szczytno
Informacje
Partnerzy