Lokaty

Strona główna » Oferta » Lokaty
Lokaty
  • Terminy lokowania od 1 miesiąca do 24 miesięcy
  • Bez minimalnej kwoty wpłaty
  • Możliwość automatycznego odnowienia lokaty
  • Kapitalizacja odsetek na koniec okresu umowy
  • Możliwość otwierania wielu rachunków
  • W przypadku wcześniejszego zerwania lokaty, deponentowi przysługuje 10% zgromadzonych odsetek na dzień zerwania lokaty
  • Środki zgromadzone na lokacie są objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Zasady gwarantowania depozytów określone zostały w ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz.U. poz. 996).

Lokata zwykła

Okres trwania lokaty 1-mc 3-mce 6-mcy 12-mcy 24-mce 36-mce
Oprocenowanie zmienne 0,50 % 0,70 % 1,50 % 3,00 % 3,50 % 4,00 %

Rachunek systematycznego oszczędzania

Wpłata na rachunek w każdej chwili.

Okres trwania lokaty 12-mc 24-mce 36-mcy
Oprocenowanie zmienne 3,50 % 4,00 % 4,50 %
Nasza oferta
Pożyczki
Info SKOK Szczytno
Informacje
Partnerzy