Regionalna SKOK im. Św. Brata Alberta

Historia Regionalnej SKOK w Szczytnie rozpoczęła się 13 lutego 1997 roku. Grupa założycieli postawiła sobie za cel powołanie w Szczytnie Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej, która na lokalnym rynku finansowym miała stworzyć możliwość korzystania z usług finansowych, a zwłaszcza z tanich kredytów, tym, którzy byli odrzucani przez banki komercyjne, chociażby ze względu na niskie dochody.

Więcej
Nasze oddziały
Aktualności
Info SKOK Szczytno
Informacje
Partnerzy