O nas

O nas

Regionalna SKOK im. Św. Brata Alberta

Historia Regionalnej SKOK w Szczytnie rozpoczęła się 13 lutego 1997 roku. Grupa założycieli postawiła sobie za cel powołanie w Szczytnie Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej, która na lokalnym rynku finansowym miała stworzyć możliwość korzystania z usług finansowych, a zwłaszcza z tanich kredytów, tym, którzy byli odrzucani przez banki komercyjne, chociażby ze względu na niskie dochody.

Dlaczego SKOK ?

SKOK-i tworzą ogólnoświatową rodzinę spółdzielni, służąc sobie wzajemnie pomocą. Nie bez przyczyny określane bywają mianem “banków z sercem” albo “banków z ludzką twarzą”. SKOK-i to instytucje, które nie są nastawione na osiąganie zysków. Oczywiście Kasa wypracowuje nadwyżkę finansową, która zgodnie z ustawą o Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo – Kredytowych, zasila kapitał Kasy, ale pieniądze muszą służyć przede wszystkim tym, do których należą. Kasa powstała “nie dla zysku, nie dla filantropii, lecz dla użyteczności publicznej”.

Bezpieczeństwo SKOK

Środki pieniężne zgromadzone na rachunku w Kasie są objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (dalej: BFG) działającego na podstawie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji w zakresie określonym w ustawie.

Gwarancja BFG zapewnia wypłatę środków zgromadzonych w Kasie przez jednego deponenta do równowartości w złotych 100.000 euro, niezależnie od tego w jakiej wysokości i na ilu rachunkach posiadał środki pieniężne lub z ilu wierzytelności przysługują mu należności w Kasie. Środki te podlegają 100% gwarancji. Oznacza to zatem, że ochronie podlegają środki zdeponowane zarówno na rachunkach IKS (niezależnie od rodzaju), rachunkach oszczędnościowych KSO, jak również na wszelkiego typu lokatach. Więcej informacji o ustawie.

Wysokość gwarancji wypłaty środków nie jest zależna od Kasy. Wysokość limitu gwarancji BFG oznaczona została w taki sam sposób jak w innych instytucjach finansowych objętych gwarancjami BFG na podstawie ww. ustawy.

Szczegółowe informacje na temat obowiązkowego systemu gwarantowania depozytów dostępne są na stronie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Nasza oferta
Pożyczki
Info SKOK Szczytno
Informacje
Partnerzy