Promocyjny Rachunek Bieżący dla Podmiotów Instytucjonalnych

Strona główna » Slider » Promocyjny Rachunek Bieżący dla Podmiotów Instytucjonalnych
Promocyjny Rachunek Bieżący dla Podmiotów Instytucjonalnych

Zarządzasz organizacją Non Profit i jej finansami?

Załóż Promocyjny Rachunek Bieżący dla Podmiotów Instytucjonalnych.

 
Oferta skierowana jest do działających wśród członków Regionalnej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Św. Brata Alberta organizacji pozarządowych w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.12), jednostek organizacyjnych kościołów i związków wyznaniowych posiadających osobowość prawną, fundacji, stowarzyszeń, związków zawodowych, kół gospodyń wiejskich, izb rzemieślniczych, klubów sportowych, spółdzielni oraz wspólnot mieszkaniowych.

Korzyści posiadania w Regionalnej SKOK im. Św. Brata Alberta Promocyjnego Rachunku Bieżącego dla Podmiotów Instytucjonalnych:

 

0 zł   Prowadzenie rachunku bieżącego*

0 zł  Prowadzenie rachunków pomocniczych

0 złDostęp do bankowości internetowej

 

 

0 zł  Przelewy krajowe w PLN,

wykonane przez bankowość internetową z rachunku bieżącego lub pomocniczego

0 zł   Wpłaty własne oraz osób trzecich

w Oddziałach Regionalnej SKOK
im. Św. Brata Alberta

0 zł   Wypłaty gotówkowe

w Oddziałach Regionalnej SKOK
im. Św. Brata Alberta

 

* przez pierwsze 12 m-cy od daty otwarcia Rachunku

Przedstawione dane mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu artykułu 66 k.c. Szczegółowe informacje otrzymasz w najbliższym Oddziale Kasy.

Nasza oferta
Pożyczki

Zobacz również

Info SKOK Szczytno
Informacje
Partnerzy