Powołanie Pani Anny Fomin na stanowisko Prezesa Zarządu

Strona główna » Aktualności » Powołanie Pani Anny Fomin na stanowisko Prezesa Zarządu
Powołanie Pani Anny Fomin na stanowisko Prezesa Zarządu

Komisja Nadzoru Finansowego na posiedzeniu nr 376 w dniu 05 grudnia 2017 jednogłośnie podjęła decyzję o wyrażeniu zgody na powołanie Pani Anny Fomin na stanowisko Prezesa Zarządu Regionalnej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej im. Św. Brata Alberta. Mając na uwadze treść decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 5 grudnia 2017 roku, Rada Nadzorcza Regionalnej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej im. Św. Brata Alberta w Szczytnie, działając na podstawie § 38 pkt 6) Statutu Regionalnej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Św. Brata Alberta – postanowiła powołać z dniem 21 grudnia 2017 r. Panią Annę Fomin na stanowisko Prezesa Zarządu Regionalnej SKOK im. Św. Brata Alberta.

Decyzja KNF

Nasza oferta
Pożyczki

Zobacz również

Info SKOK Szczytno
Informacje