Nowe numery rachunków rozliczeniowych

Strona główna » Aktualności » Nowe numery rachunków rozliczeniowych
Nowe numery rachunków rozliczeniowych

Zgodnie z art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, a także rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie identyfikatorów i numerów rozliczeniowych nadawanych niektórym dostawcom usług płatniczych oraz unikatowych identyfikatorów nadawanych rachunkom płatniczym prowadzonym przez tych dostawców, Regionalna SKOK im. Św. Brata Alberta nadaje rachunkom przez nią prowadzonym, unikatowy identyfikator w oparciu o nadany przez Narodowy Bank Polski numer rozliczeniowy i identyfikator nadawcy.

W związku z powyższym, począwszy od dnia 01-01-2020 r. zmianie ulegną numery wszystkich rachunków prowadzonych przez Regionalną SKOK im. Św. Brata Alberta.

W okresie przejściowym od dnia 01-09-2019 do dnia 08-02-2020 r. można dokonywać płatności zarówno na stary jak i nowy numer rachunku płatniczego. Począwszy od dnia 09-02-2020 r. płatności dokonane na dotychczasowe numery rachunków płatniczych będą odrzucane.

UWAGA !!!

O zmianie rachunku płatniczego należy poinformować wszystkie podmioty, osoby fizyczne, które przelewają środki na Państwa konto, a w szczególności:
•pracodawcę,
•ZUS
•organy wypłacające świadczenia emerytalno-rentowe,
•urząd skarbowy,
•inny bank lub Kasę, jeśli posiadają w nich Państwo w nich zdefiniowane zlecenie stałe do Kasy Unii Lubelskiej,
•ewentualnie: miejski ośrodek pomocy społecznej (np. jeśli otrzymują Państwo na rachunek w Kasie świadczenie 500+), urząd gminy, urząd miasta, uczelnię przesyłającą stypendium, towarzystwa ubezpieczeniowe, domy maklerskie, towarzystwa funduszy inwestycyjnych itp.

Nasza oferta
Pożyczki

Zobacz również

Info SKOK Szczytno
Informacje