Lokaty

Strona główna » Oferta » Lokaty
Lokaty
  • Terminy lokowania od 1 miesiąca do 120 miesięcy
  • Bez minimalnej kwoty wpłaty
  • Możliwość automatycznego odnowienia lokaty
  • Kapitalizacja odsetek na koniec okresu umowy
  • Możliwość otwierania wielu rachunków
  • W przypadku wcześniejszego zerwania lokaty, deponentowi przysługuje 10% zgromadzonych odsetek na dzień zerwania lokaty
  • Środki zgromadzone na lokacie są objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Zasady gwarantowania depozytów określone zostały w ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz.U. poz. 996).

Lokata zwykła

Okres trwania lokaty1-mc3-mce6-mcy12-mcy24-mce36-mcy48-mcy60-mce120-mcy
Oprocenowanie zmienne1,20 %1,40 %1,50 %1,80 %1,90 %2,00 %2,10 %2,20 %2,30 %

Rachunek systematycznego oszczędzania

Wpłata na rachunek w każdej chwili.

Okres trwania lokaty6-mc12-mce24-mcy36-mce48-mcy60-mce120-mcy
Oprocenowanie zmienne1,50 %1,80 %1,90 %2,00 %2,10 %2,20 %2,30 %
Nasza oferta
Pożyczki
Info SKOK Szczytno
Informacje