Lokaty

Strona główna » Oferta » Lokaty
Lokaty
  • Terminy lokowania od 1 miesiąca do 24 miesięcy
  • Bez minimalnej kwoty wpłaty
  • Możliwość automatycznego odnowienia lokaty
  • Kapitalizacja odsetek na koniec okresu umowy
  • Możliwość otwierania wielu rachunków
  • W przypadku wcześniejszego zerwania lokaty, deponentowi przysługuje 10% zgromadzonych odsetek na dzień zerwania lokaty
  • Środki zgromadzone na lokacie są objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Zasady gwarantowania depozytów określone zostały w ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz.U. poz. 996).

Lokata zwykła

Okres trwania lokaty1-mc3-mce6-mcy12-mcy24-mce
Oprocenowanie zmienne0,25 %0,30 %0,40 %0,50 %0,50 %

Rachunek systematycznego oszczędzania

Wpłata na rachunek w każdej chwili.

Okres trwania lokaty6-mc12-mce24-mcy
Oprocenowanie zmienne0,40 %0,50 %0,50 %
Nasza oferta
Pożyczki
Info SKOK Szczytno
Informacje