Kariera

Strona główna » Kariera
Kariera

Regionalna SKOK im. Św. Brata Alberta poszukuje pracownika na stanowisko Inspektora ds. Sprzedaży w oddziale w Szczytnie

Wymagania: wykształcenie minimum średnie, umiejętność budowania i podtrzymywania długotrwałych relacji z klientami, komunikatywność, samodzielność, odpowiedzialność

Oferujemy: umowę o pracę, atrakcyjny system motywacyjny, kompleksowe szkolenie przygotowujące do pracy

W CV prosimy o zawarcie klauzuli : „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji trwającego procesu rekrutacji oraz przyszłych rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. Nr. 133 poz. 883).”

CV prosimy przesyłać na adres e-mail: info@skokalberta.pl

 

Regionalna SKOK im. Św. Brata Alberta poszukuje pracownika na stanowisko Specjalisty ds. windykacji w oddziale w Szczytnie

Zakres obowiązków:

 • telefoniczny kontakt z dłużnikami w celu ustalenia terminu i warunków spłaty zadłużenia,
 • generowanie wezwań do zapłaty,
 • obsługa korespondencji w procesie windykacji poprzez jej weryfikację, rejestrowanie w systemach informatycznych oraz udzielanie odpowiedzi lub przekazanie jej do innych jednostek organizacyjnych zgodnie z kompetencjami,
 • współpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie dochodzenia wierzytelności,
 • monitorowanie otrzymanych płatności oraz wpłat na należności przeterminowane,
 • realizacja procesu windykacji w zakresie postępowań sądowych i egzekucyjnych (weryfikacja dokumentacji kredytowej na etapie przedsądowym, sporządzanie pozwów o zapłatę, wniosków egzekucyjnych do komorników sądowych),
 • przygotowywanie analiz i raportów dotyczących wyników procesu windykacji,
 • zarządzanie wytworzoną dokumentacją w procedowanych sprawach oraz jej archiwizacja.

Wymagania:

 • wykształcenie minimum średnie, preferowane wyższe,
 • dobra znajomość obsługi komputera, w tym pakietu MS Office (MS Word, MS Excel),
 • dobra organizacja pracy własnej, umiejętność analitycznego myślenia, odporność na stres,
 • doświadczenie oraz dobra znajomość procedury windykacyjnej i obowiązujących przepisów prawa w szczególności prawa cywilnego (materialnego i procesowego) oraz prawa bankowego – będzie dodatkowym atutem.

Oferujemy: umowę o pracę, atrakcyjny system motywacyjny, szkolenie przygotowujące do pracy.

W CV prosimy o zawarcie klauzuli : „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji trwającego procesu rekrutacji oraz przyszłych rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. Nr. 133 poz. 883).”

CV prosimy przesyłać na adres e-mail: info@skokalberta.pl

 

Regionalna SKOK im. Św. Brata Alberta poszukuje pracownika na stanowisko Inspektora ds. Sprzedaży w oddziale w Piszu

Wymagania: wykształcenie minimum średnie, umiejętność budowania i podtrzymywania długotrwałych relacji z klientami, komunikatywność, samodzielność, odpowiedzialność

Oferujemy: umowę o pracę, atrakcyjny system motywacyjny, kompleksowe szkolenie przygotowujące do pracy

W CV prosimy o zawarcie klauzuli : „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji trwającego procesu rekrutacji oraz przyszłych rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. Nr. 133 poz. 883).”

CV prosimy przesyłać na adres e-mail: info@skokalberta.pl

 

 

Nasza oferta
Pożyczki
Info SKOK Szczytno
Informacje