100-tna rocznica plebiscytu na Warmii i Mazurach

Strona główna » Aktualności » 100-tna rocznica plebiscytu na Warmii i Mazurach
100-tna rocznica plebiscytu na Warmii i Mazurach

Regionalna SKOK im. Św. Brata Alberta oprócz swojej działalności statutowej, jest obecna również podczas ważnych wydarzeń organizowanych przez społeczności lokalne. Obecnie uczestniczymy w projekcie upamiętniającym dzieje ojczyzny i przywracamy pamięć lokalną poprzez odkrywanie historii o działaczach Mazurskich, dążących do Polskości Ziemi Szczycieńskiej. Celem projektu jest organizacja cyklu wydarzeń o tematyce około plebiscytowej i kultywowanie ponadczasowego przywiązania do własnego kraju, pamięć historyczną, promowanie tradycji narodowych oraz nauka postawy społeczno-obywatelskiej. Dzięki współpracy ze stowarzyszeniem Nasza Szczycieńska Ziemia, które realizuje to zadanie dzięki środkom z Muzeum Histori Polski w ramach programu Patriotyzm Jutra, dołączyliśmy do współorganizacji tego rocznicowego projektu.
Temat jest nam szczególnie bliski, zwłaszcza, że Nasza siedziba mieści się w budynku w którym dawniej wydawano polskie czasopismo Mazur. Celem projektu jest propagowanie wiedzy o lokalnych, często zapomnianych polskich działaczach plebiscytowych w 100 rocznicę plebiscytu na Warmii i Mazurach. Zadaniem projektu jest pokazanie obecnym mieszkańcom polskich śladów w historii powiatu szczycieńskiego (dawniej Prusy Wschodnie), determinację i zaangażowanie w walce o polskość dawnych mieszkańców tych ziem, poprzez przybliżenie sylwetek polskich bohaterów tamtych dni. W ramach zadania współorganizowaliśmy w dniu 6 września wycieczkę dla lokalnej społeczności przybliżającą sylwetki polskich bohaterów szlakiem szczycieńskich ulic, które noszą nazwiska dawnych działaczy. Wycieczka zakończyła się zawodami strzeleckimi. Powstała również mobilna wystawa plenerowa przybliżającą pracę polskich działaczy w walce o polskość Warmii i Mazur, która będzie pokazywana w różnych miejscowościach powiatu. Na przełomie września i października przy współpracy innych partnerów projektu, zorganizowane zostaną dwa wykłady historyczne pierwszy pt. „Plebiscyt 1920 roku Walka o Polskość Warmii i Mazur” oraz kolejny nt. Korpusu Ochrony Pogranicza. Końcowym etapem zadania będzie wydanie pamiątkowej broszury podsumowującej podjęte działania w projekcie, kierowanej do przyszłych pokoleń Ziemi Szczycieńskiej.

Nasza oferta
Pożyczki

Zobacz również

Info SKOK Szczytno
Informacje