Władze Regionalnej SKOK im. Św. Brata Alberta


Zarząd

Anna Fomin - Prezes Zarządu
Anna Samsel - Wiceprezes Zarządu
Jerzy Dostatni - Członek Rady Nadzorczej oddelegowany do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu


Rada Nadzorcza

Wiesław Gołąb - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Jerzy Dostatni - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Krystyna Pikus - Sekretarz Rady Nadzorczej
Halina Maczan - Członek Rady Nadzorczej
Adam Żywica - Członek Rady Nadzorczej
Andrzej Wysocki - Członek Rady Nadzorczej
Kazimierz Skonieczny - Członek Rady Nadzorczej


Regionalna SKOK im. św. Brata Alberta
 

O Nas

Regionalna SKOK działa na krajowym rynku usług finansowych od 1997 roku. Nasza działalność koncentruje się w grupie podstawowych produktów takich jak: pożyczki, lokaty, rachunki i ubezpieczenia.

Dowiedz się więcej