Ubezpieczenia

Posiadamy bogatą ofertę ubezpieczeń, na którą składają się :


 •   Ubezpieczenie na Życie OPTIMUM MAX
 •   Ubezpieczenia mieszkaniowe
 •   Ubezpieczenie podróżne
 •   Ubezpieczenia komunikacyjne
 •   Ubezpieczenie od utraty dokumentów
 •   Ubezpieczenie NNW
 •   Ubezpieczenie polisa IKS
 •   Ubezpieczenie Promesa (Standard, Premium)
 •   Ubezpieczenie Chwilówka
 •   Ubezpieczenie Linea
 •   Ubezpieczenie dla posiadaczy linii pożyczkowej (LPP)
 •   Ubezpieczenie od utraty pracy
 •   Ubezpieczenie NNW Atut
 •   Ubezpieczenie NNW Walor
UBEZPIECZENIA MIESZKANIOWE

Co możesz ubezpieczyć ?


 •   mieszkanie lub dom jednorodzinny
 •   stałe elementy wyposażenia (np.: drzwi, podłogi, wbudowane na stałe meble)
 •   ruchomości domowe (np.: sprzęt elektroniczny, urządzenia domowe)
 •   dom jednorodzinny w budowie

a dodatkowo

 •   domek letniskowy
 •   nagrobek
 •   szyby od stłuczenia lub pęknięcia (okienne, drzwiowe, jak również płytę grzewczą)
 •   OC w życiu prywatnym (odpowiedzialność m.in. za szkody spowodowane zalaniem sąsiada, wyrządzone przez dzieci i zwierzęta)
 •   siebie i domowników od następstw nieszczęśliwych wypadków
 •   ryzyko dewastacji mienia
 •   budynki gospodarcze i zewnętrzne elementy anteny satelitarnej

Dlaczego warto ?

 •   szeroki zakres ubezpieczenia, z możliwością indywidualnego dopasowania w zależności od potrzeb oraz możliwości finansowych
 •   system atrakcyjnych zniżek
 •   możliwość płatności składki w ratach
 •   atrakcyjny pakiet „Assistance w Domu” (np. bezpłatna wizyta hydraulika, czy elektryka) - gratis od operatora
 •   możliwość ubezpieczenia mienia w mieszkaniu na parterze i ostatnim piętrze bez konieczności stosowania dodatkowych zabezpieczeń
 •   ubezpieczenie może być jedną z form zabezpieczenia kredytu hipotecznego
 •   szybka i sprawna likwidacja szkód
 •   możliwość ubezpieczenia ruchomości w wynajętym mieszkaniu
UBEZPIECZENIE NA ZYCIE OPTIMUM MAX

OPTIMUM to ubezpieczenie na życie dedykowane członkom SKOK, które chroni ubezpieczonego oraz jego rodzinę od następstw nieszczęśliwych wypadków.


 •   dla wszystkich od 16. do 65. roku życia
 •   różne warianty ubezpieczenia dopasowane do oczekiwań i potrzeb
 •   bez konieczności wykonywania badań lekarskich

Szczegóły :

 •   szeroki zakres ubezpieczenia, w tym m.in. pobyt w szpitalu w wyniku NNW, urodzenie dziecka, 100 różnych uszczerbków na zdrowiu
 •   ochrona przez 24 godziny na dobę na całym świecie
 •   stała wysokość składki – nie zależy od Twojego wieku, płci i wykonywanego zawodu
 •   szybka i sprawna wypłata świadczeń

W ofercie dostępne są różne warianty ubezpieczenia:

 •   wariant SINGIEL – dla samego ubezpieczonego
 •   wariant SINGIEL BIS – dla ubezpieczonego i jego dzieci
 •   wariant DUO – dla ubezpieczonego i jego współmałżonka
 •   wariant FAMILIA – dla całej rodziny ubezpieczonego
UBEZPIECZENIE PROMESA (STANDARD, PREMIUM)

PROMESA to ubezpieczenie ochronne, które gwarantuje przejęcie przez towarzystwo ubezpieczeniowe niespłaconej pożyczki w przypadku śmierci pożyczkobiorcy.


 •   zabezpieczenie przyszłości rodziny i poręczycieli
 •   niska, malejąca składka ubezpieczeniowa przez okres spłaty pożyczki

Szczegóły :

 •   ubezpieczenie ochronne, którego przedmiotem jest życie ubezpieczonego
 •   bez badań lekarskich
 •   niższa składka dla kobiet
 •   dla pożyczek do 100 000 złotych
 •   ochrona przez cały okres spłaty pożyczki
 •   składka płatna miesięcznie razem z ratami pożyczek
 •   solidne zabezpieczenie najbliższych ubezpieczonego i poręczycieli
 •   malejąca składka wraz z malejącą kwotą zadłużenia lub składka ubezpieczeniowa płatna jednorazowo
UBEZPIECZENIA SUPERETAT

SUPERETAT to rozwinięty wariant ubezpieczenia przeznaczony dla osób, które zaciągając pożyczkę chcą mieć pewność, że w razie zwolnienia z pracy otrzymają wsparcie w jej spłacie.


 •   składka płatna jednorazowo „z góry”
 •   solidne zabezpieczenie finansowe ubezpieczonego i jego rodziny

Szczegóły :

 •   w przypadku kilkukrotnej utraty pracy w okresie ubezpieczenia umożliwia otrzymanie kilkukrotnej wypłaty świadczenia
 •   składka płatna jednorazowo – brak ryzyka wygaśnięcia umowy
 •   jednorazowa wypłata świadczenia w wysokości równej sumie ubezpieczenia
 •   w momencie zawierania umowy ubezpieczenia nie potrzeba żadnych zaświadczeń z zakładu pracy, umów o pracę, zaświadczeń z ZUS
 •   szybka i sprawna likwidacja roszczeń
Regionalna SKOK im. św. Brata Alberta
 

O Nas

Regionalna SKOK działa na krajowym rynku usług finansowych od 1997 roku. Nasza działalność koncentruje się w grupie podstawowych produktów takich jak: pożyczki, lokaty, rachunki i ubezpieczenia.

Dowiedz się więcej