O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie "Nasze Finanse" powołane zostało w dniu 19.10.2013 r. przy Regionalnej SKOK im. Św. Brata Alberta w Szczytnie w celu:
krzewienia wśród Naszych Członków idei samopomocy finansowej,
rozpowszechniania wiedzy o współczesnych narzędziach finansowych i możliwościach korzystania z nich,
podnoszenia wiedzy o sposobach oszczędzania i efektywnego zarządzania finansami,
kształtowania umiejętności efektywnego zarządzania finansami,
zabiegania o podnoszenie wiedzy na temat nowoczesnych i bezpiecznych metod oszczędzania,
oraz wspomagania rozwoju gospodarczego regionu.

Stowarzyszenie wspiera swoich członków poprzez:
poznanie ich potrzeb i problemów finansowych,
poradnictwo w zakresie planowania, finansowania wydatków i oszczędzania,
kierowanie postulatów do organów administracji publicznej i władz oraz współpracę z tymi organami i innymi instytucjami i podmiotami,
organizowanie spotkań, na których poruszane są tematy realnego umacniania więzi, zasad funkcjonowania SKOK, respektowania podstawowych norm i wartości związanych z działalnością Kasy.

Członkiem stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która w Oddziałach Kasy złożyła pisemną deklarację o przystąpieniu do Stowarzyszenia i opłaciła składkę członkowską, wynoszącą 1zł rocznie.


Regulamin stowarzyszenia
Nasz patron - Św. Brat Albert (Albert Chmielewski)

Harmonogram spotkań Stowarzyszenia Nasze Finanse

Spotkanie - styczeń 2018
Spotkanie - luty 2018
Spotkanie - marzec 2018
Spotkanie - kwiecień 2018
Spotkanie - maj 2018
Spotkanie - czerwiec 2018
Spotkanie - lipiec 2018

Regionalna SKOK im. św. Brata Alberta
 

O Nas

Regionalna SKOK działa na krajowym rynku usług finansowych od 1997 roku. Nasza działalność koncentruje się w grupie podstawowych produktów takich jak: pożyczki, lokaty, rachunki i ubezpieczenia.

Dowiedz się więcej