O Nas


Regionalna SKOK im. Św. Brata Alberta

Historia Regionalnej SKOK w Szczytnie rozpoczęła się 13 lutego 1997 roku. Grupa założycieli postawiła sobie za cel powołanie w Szczytnie Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej, która na lokalnym rynku finansowym miała stworzyć możliwość korzystania z usług finansowych, a zwłaszcza z tanich kredytów, tym, którzy byli odrzucani przez banki komercyjne, chociażby ze względu na niskie dochody.Dlaczego SKOK ?

SKOK-i tworzą ogólnoświatową rodzinę spółdzielni, służąc sobie wzajemnie pomocą. Nie bez przyczyny określane bywają mianem "banków z sercem" albo "banków z ludzką twarzą". SKOK-i to instytucje, które nie są nastawione na osiąganie zysków. Oczywiście Kasa wypracowuje nadwyżkę finansową, która zgodnie z ustawą o Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo - Kredytowych, zasila kapitał Kasy, ale pieniądze muszą służyć przede wszystkim tym, do których należą. Kasa powstała "nie dla zysku, nie dla filantropii, lecz dla użyteczności publicznej".Bezpieczeństwo SKOK

SKOK-i są bezpiecznymi instytucjami finansowymi. W wyniku wejścia w życie z dniem 29 listopada 2013 r. niektórych przepisów ustawy o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 19 kwietnia 2013 r. (art. 4 pkt 4 lit. b oraz pkt 16 w zakresie dodawanych w ustawie o BFG art. 38l-38zg i art. 38zj-38zq) środki pieniężne zgromadzone w spółdzielczych kasach oszczędnościowo - kredytowych zostały objęte ustawowym systemem gwarantowania przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG).
Regionalna SKOK im. św. Brata Alberta
 

O Nas

Regionalna SKOK działa na krajowym rynku usług finansowych od 1997 roku. Nasza działalność koncentruje się w grupie podstawowych produktów takich jak: pożyczki, lokaty, rachunki i ubezpieczenia.

Dowiedz się więcej